18. července 2017 byl založen spolek
Dragon Boat Club Dobřichovice z.s.
Adresa: 5. května 443, 252 29 Dobřichovice

Zakladateli spolku jsou Miroslav Ostrýt (předseda) a František Sirotek (místopředseda).


Spolek usiluje o propagaci a rozvoj dragonboatingu jako sportovní, společenské a volnočasové aktivity.

Cílem spolku je vytváření podmínek pro dragonboating, tj. jízdu a závodění na dračích lodích.


Dragon Boat Club Dobřichovice z.s.
Pořádá nábor dětí od 10 let!

Nově založený sportovní klub by rád ve svých řadách přivítal děti, které mají zájem o sportovní vyžití na vodní hladině i mimo ni.
Naším cílem je upevnění smyslu pro kolektiv, kamarádství a spolupráci nejen při tréninkovém a závodním programu. Účast a pomoc rodičů je vítána.

Přihlášku do klubu můžete vyplnit jako uložený tiskopis (vytisknout, vyplnit, odeslat popř. osobně předat) nebo odeslat přihlašovací informace on-line formulářem.

On-line formulář: